Shit!

  • Post author:
  • Post category:Blog

Af en toe loopt er overal wel eens wat fout. Door eruit te leren kan je volgende keer beter doen.

Vloek dus niet, maar stel je de vraag: “Wat zou er kunnen veranderen zodat dit niet meer voorvalt?”

  Rotdag? Maak er wat van!