Privacy en Cookie Statement

Kanli by Sara Borremans neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Kanli by Sara Borremans heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Kanli by Sara Borremans bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Kanli by Sara Borremans

Kanli by Sara Borremans kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en/of producten van Kanli by Sara Borremans bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Kanli by Sara Borremans kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Kanli by Sara Borremans gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
  Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Kanli by Sara Borremans de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Kanli by Sara Borremans. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Kanli by Sara Borremans en aanverwante zaken. De frequentie van de nieuwsbrief kan variëren van 1 mail per maand tot max 6 per maand. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: op de website van Kanli by Sara Borremans (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met derden

Kanli by Sara Borremans kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: Kanli by Sara Borremans deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Kanli by Sara Borremans correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in België, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Kanli by Sara Borremans een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kanli by Sara Borremans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Kanli by Sara Borremans jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Kanli by Sara Borremans de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Gegevensverwerkers

Kanli by Sara Borremans doet beroep op een aantal dienstverleners om haar diensten te kunnen verstrekken:

 • MailChimp (enkel indien u per mail op de hoogte wenst te blijven)
 • WordPress en Google Analytics  (enkel geanonimiseerde gegevens voor statistieken)

Bewaartermijn persoonsgegevens

 • Kanli by Sara Borremans bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Kanli by Sara Borremans jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt twee (2) jaar danwel twee (2) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
 • Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Kanli by Sara Borremans jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sara@kanli.be. Kanli by Sara Borremans zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Kanli by Sara Borremans neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Kanli by Sara Borremans heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.
Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Kanli by Sara Borremans of als je meer informatie wenst over de door Kanli by Sara Borremans verwerkte persoonsgegevens (over jou), neem dan contact op met Kanli by Sara Borremans via sara@kanli.be.

www.kanli.be is een website van Kanli by Sara Borremans. Kanli by Sara Borremans is als volgt te bereiken:
Adres: Ninoofsesteenweg 95, 1500 Halle
Ondernemingsnr: BE 0862.880.326
E-mailadres: sara@kanli.be

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kanli by Sara Borremans, verzoekt Kanli by Sara Borremans je om zo snel mogelijk contact met Kanli by Sara Borremans op te nemen via sara@kanli.be. Kanli by Sara Borremans zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.privacycommission.be/nl

Wijzigingen

Kanli by Sara Borremans behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

 

 

Cookies

Kanli by Sara Borremans maakt bij het aanbieden van diensten [en producten] op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.
Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • Kanli by Sara Borremans maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • Met jouw toestemming plaatst Kanli by Sara Borremans tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van Kanli by Sara Borremans bezoekt. Hierdoor kan Kanli by Sara Borremans te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Kanli by Sara Borremans bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
 • Kanli by Sara Borremans maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Kanli by Sara Borremans inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Kanli by Sara Borremans de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Kanli by Sara Borremans heeft hier geen invloed op. Kanli by Sara Borremans heeft Google geen toestemming gegeven om de via Kanli by Sara Borremans verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
 • Indien u links naar externe websites aanklikt dan kan dit leiden tot het installeren van cookies door derden. Verschillende links naar externe partijen bevatten info over deze website. Als u daar koopt ontvangt Kanli commissie. Wij delen enkel links naar diensten en producten waarover we tevreden zijn en u koopt aan dezelfde voorwaarden als normaal op deze website (geen extra kosten voor u).
 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn en Facebook. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken.

Wijzigingen

Kanli by Sara Borremans behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Klachten

Aarzel niet om contact op te nemen met sara@kanli.be mocht u van mening zijn dat er niet zorgvuldig genoeg met uw gegevens wordt omgegaan. Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

Op zoek naar onze algemene voorwaarden? Die vind je hier