Effectiviteit en korte sauciskes

  • Post author:
  • Post category:Blog

Werk jij ook al jaren op dezelfde manier op je PC? Ben je zeker dat dit nog steeds de beste manier van werken is? Die het minste inspanning vraagt en in verhouding het meeste resultaat levert?

Het zou zomaar kunnen dat je – net als iedereen dat vroeg of laat wel eens onbewust doet – korte sauciskes aan het bakken bent… Ken je dat verhaal?

korte-sauciskes
Een jonge dame die gevraagd wordt waarom ze de sauciskes altijd in 2 snijdt voor het bakken… “Weet ik niet, mama doet het ook zo…”. Ze vraagt haar moeder waarom zij dat doet en die geeft precies hetzelfde antwoord. Wanneer de grootmoeder op bezoek komt die week worden er sauciskes op grootmoeders wijze geserveerd. Wanneer die op tafel worden gezet, zegt grootmoeder: “Maar meiske toch, heb jij nu nog steeds dat kleine pannetje van in den oorlog?”

We staan verdomd weinig stil bij wat we soms allemaal doen, laat staan waarom we het doen. Voor mij is dat een van de kernvragen wanneer je effectiever wil worden. Wat? Waarom? Eenvoudige vragen, maar daarom niet altijd evident te beantwoorden…

De documenten die je al jaren zuchtend klasseert omdat iemand ooit opperde dat dat wettelijk verplicht was… is die wetgeving nog steeds van toepassing? Moet het op papier bijgehouden worden? Als er controle wordt gedaan, hoe en wat wordt er dan precies gecontroleerd? Het zou niet de eerste keer zijn dat blijkt dat het klasseren plots niet meer nodig blijkt. Omdat die documenten intussen misschien digitaal worden aangeleverd en zo ook mogen worden gearchiveerd bijvoorbeeld. Stel je voor… niet meer hoeven printen, niet meer hoeven klasseren… enkel nog in het juiste mapje hoeven slepen en zorgen voor een goede back-up (die in elk geval een prioriteit zou mogen zijn!).

Stel jezelf even de vraag: welke dingen doe je wekelijks? Waarom? En welke meerwaarde geven ze aan wat je wil bereiken?